Účetnictví pro OSVČ a s.r.o.

Účetnictví pro OSVČ a  s.r.o.

Orientační ceník

Zde orientační ceník úkonů,

nabízíme při dlouhodobé spolupráci výhodnější domluvu na paušálu :  

 

Daňová evidence (jednoduché účetnictví): (minimální měsíční paušál  500 Kč)

zaúčtování 1 dokladu 25 Kč např. faktura, pokladní doklad, paragon, 1 strana bankovního výpisu  

 

Podvojné účetnictví:  (minimální měsíční paušál  1 000 Kč)

zaúčtování 1 dokladu 25 Kč např. faktura, pokladní doklad, paragon, 1 strana bankovního výpisu   

 

Roční daň z příjmu pro fyzickou osobu ( podnikatel či živnostník), + tiskopis Přehled pro zdravotní pojišťovnu a tiskopis Přehled pro Správu sociálního zabezpečení   od 1 500 Kč

 

Roční daň z příjmu právnická osoba, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha k účetní závěrce  od 3 000 Kč

 

Vyúčtování daně ze závislé činnosti (pokud nepodnikáte a jste zaměstnanec) od 500 Kč 

 

tiskopis DPH 150 Kč

tiskopis Kontrolní hlášení  150 Kč

tiskopis Souhrnné hlášení  150 Kč

tiskopis Silniční daň  250 Kč

tiskopis pro statistiku 250 Kč, popř. dle obtížnosti zpracování 

mzda měsíčně zpracování/1 osoba  150 Kč

přihláška zaměstnavatele (např. k dani, na sociálu, na zdravotní pojištovnu,...)    150 Kč za 1 tiskopis

nový zaměstnanec (přihláška na ZP, SP, FÚ,  ev.odhláška)    150 Kč za 1 tiskopis

roční zúčtování daně z příjmu Vašeho zaměstnance je zdarma 

 

V cenách zakalkulováno:

kontrola dokladů, srovnání dokladů, samotné zaúčtování do účetního SW, popis, očíslování, založení, tisk dokumentů, případně kopie dokladů, kancelářské potřeby

 

Za zastupování na úřadech při kontrolách : 1 000 Kč za 1 hodinu. 

Cena zahrnuje: přípravu a ev.tisk potřebných dokladů, samotné jednání na úřadě, cestovní výdaje. 

Pro stálé klienty účetní poradenství zdarma. Jednorázové poradenství 500 Kč/hod. 

 

NA POČKÁNÍ ZPRACUJI

pro OSVČ   DANOVÉ PŘIZNÁNÍ A TISKOPISY PRO ZDRAVOT.  a SOCIÁLNÍ ÚŘAD, cena 1500 kč,

pro zaměstnance DANOVÉ PŘIZNÁNÍ, cena 500 kč,

TAKÉ PRO MALÉ   s.r.o.  NEPLÁTCE  DPH   ( zpracuji DPPO, R, VZZ, Příloha k účetní závěrce), cena dohodou,

Přineste si součet příjmů a výdajů za rok, OP, IČO, V.S. přidělený ČSSZ,  ev.poslané zúčtování ze sociálky a zdrav.pojištovny (posílají ho poštou cca leden únor), Potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele, r.č. Vašich dětí, manželky, výši důchodu, životní pojištění, penzijní připojištění, úroky z hypotéky, dárcovství krve, atd, ….prostě vše co se dá uplatnit jako odpočet z daní,

s.r.o.čko přinese koncové zůstatky účtů, předchozí danové přiznání, rozvahu, výsledovku a účetní přílohu.

NEJSME PLÁTCI DPH.